Αρχική σελίδα | Εξυπηρέτηση πελατών | Επικοινωνία | Προφίλ της εταιρίας | Χάρτης περιεχομένων

Ραδιοφωνικά Link


ELBER NBFM RADIO LINK 1,2-2,6 GHZ 5 WATT

Used tv link

STL Radio Link του οίκου ELBER.

  • Λειτουργεί σε ζώνες των 25Mhz από 1200 έως 2600 Mhz με βήμα 40ΚΗΖ.
  • Διαθέτει ψηφιακό LCD display 24X2 χαρακτήρων στην πρόσοψη του πομπού και του δέκτη για την απεικόνιση των διαφόρων παραμέτρων.
  • Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω RS232 RS485 η μέσω δικτύου optional SNMP.
  • Ειδική μονάδα αναμεταδότη CH/IF/CH για μεταφορά του σήματος χωρίς αποδιαμόρφωση στα ενδιάμεσα σημεία.

    SPECIFICATIONS

    NBFM STL LINK RADIO LINK SPECIFICATIONS (PDF 0,5MB).
  • Δευτέρα, 17. Ιανουαρίου 2022 11:14:06 · Πνευματικά δικαιώματα ©1998-2022 MAGNAVISION