Αρχική σελίδα | Εξυπηρέτηση πελατών | Επικοινωνία | Προφίλ της εταιρίας | Χάρτης περιεχομένων

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ STUDIO


COLOR TV PATTERN GENERATOR PAL B/G/I

COLOR GENERATOR PAL

The CG200P provides PAL video test patterns, selectable from: Full Field Color Bars, Cross-hatch, Red raster and Staircase. An audio tone is also provided. The test signal is provided as an RF output as well. Ideal for TV serviceman.

  • Compact size, light weight, AC adaptor operated.
  • RF modulator, and Audio/video output.
  • Generate four basic patterns: Color bar, Cross-hatch, Staircase, and Red raster pattern.

    Specifications

    PATTERN GENERATOR PAL Brochure (PDF 0,5MB).
  • Τρίτη, 15. Ιουνίου 2021 01:09:24 · Πνευματικά δικαιώματα ©1998-2021 MAGNAVISION